نماهنگ زیبای رسیده ام در باب الجواد با امید

22,962

رسیده ام در باب الجواد با امید، چرا که یأس پر است از تضاد با امید - برای رفع گره های کور آمده است ، دلی که دست به دست تو داد با امید