آموزش نرم افزار موتیوویو بخش دوم

832
در این ویدیو به طور کلی به شرح تنظیمات پنجره چارت ستینگ (chart setting) پرداخته می شود که گزینه هایی از جمله گزینه های زیر را شامل می شود: تنظمیمات سربرگ جنرال که شامل گزینه هایی در خصوص mouse tool یا ابزار کراس و همچنین تنظیمات مربوط به استادی ها و .... می شود. تنظیمات سربرگ scale که در آن می توان اسکیل چارت را کنترل کرد. تنظیمات سربرگ Bar Setting که تنظیمات مربوط به نحوه نمایش کندلها و رنگ بندی آنها را کنترل می کند. تنظیمات سربرگ مرتبط با Theme که می توان توسط آن تم چارت و کندلها را کنترل کرد. تنظیمات سربرگ Display که توسط آنها می توان برخی پنجره ها یا آپشن ها را فعال یا غیرفعال کرد. تنظیمات سربرگ Lables که توسط آن می توان گزینه هایی را به چارت اضافه یا کم کرد مانند آپشن مربوط به نمایش اسپرد یا ATR و ... تنظیمات مرتبط با سربرگ واترمارک تنظیمات سربرگ ترید و ... و تنظیمات سربرگ الیوت ویو که در آن می توان برخی گزینه های موج شماری را تغییر داد.
pixel