گریتینگ سنگین لیفتراک رو

233
بررسی میزان استحکام گریتینگ گالوانیزه جهت تردد لیفتراک و ارائه پیشنهادهای تکمیلی برای اصلاح ساختار گریتینگ در مناطق مختلف کارگاهها و کارخانه های صنعتی مخصوصا پوشش کانال و گریتینگ گاتر توسط شرکت ACO. / در این ویدئو مقاومت گریتینگ در محل هایی که لیفت تراک بیشترین فشار و نیرو را به گریتینگ وارد می کند مورد تحلیل قرار گرفته است. که پس از مشاهده آن، قادر خواهیم بود طراحی گریتینگ را به نحوی انجام دهیم تا کمترین خسارت به گریتینگ وارد شود. / شرکت آژینه صنعت اراک تولید کننده گریتینگ گالوانیزه 08633554112
pixel