در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.

داشت قربونی دابسمش میشد،کپی ممنوع

628
1 هفته پیش
طنز
دیدگاه‌ها
  1. اهاان
  2. دوستم شقایق؟!!!!شوخیت گرفته،اون آدرسه منم به کوروش دادفقط بولوره آبی وساتت کردوشقایق هم گف که نرگس چیزی نگفته و....،شقایق دوسته من نی
  3. من ک دیگه روانی شده بودم میگم نمیتونی کاری کنی اون دوستت شقایق اون ویدیو رو بپاکه؟
  4. سلامت،نه،واسه همین اعصابم خوردبود
  5. اهان دیگه چخبرااا؟ این هفته اصلا نبودی؟
  6. میدونم،واسه من هم داشت راه مینداختن که نتونستم
  7. سلااامتی این چند که نبووودی جنگ اعصاب بوووود
  8. ول کن باباچیزه مهمی نی،توچه خبر
  9. چرا اینجوری میحرفی؟ چته؟
  10. آره میشناسم