نرم افزار سفارش گیری پخش مویرگی-نرم افزار پخش گرم زرین

2,633
2,633 بازدید
اشتراک گذاری
این نرم افزار برای شرکتهای پخش مویرگی که فروش گرم و سرد پخش لبنیات و پخش مویرگی مواد غذایی ، پخش بهداشتی،پخش دارویی و روغن می باشد که نرم افزاری یکپارچه برای مدیریت حوزه بازاریای پخش مویرگی است
pixel