ترس از دشمن اولِ بدبختی است

314
ترس از دشمن اولِ بدبختی است
بچه های قلم 2 هزار دنبال کننده
pixel