مروری بر اخبار صنعت گاز در هفته گذشته، ویدئو شماره یک ( 21 تا 27 خرداد 99)

21
مروری بر اخبار صنعت گاز در هفته گذشته، ویدئو شماره یک ( 21 تا 27 خرداد 99)
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel