ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

منظومه شمسی

56
در این ویدئوی آموزشی دکتر حسین صفری عضو هیات علمی فیزیک دانشگاه زنجان با زبانی ساده و گویا منظومه شمسی را به دانش آموزان توضیح می دهند.
pixel