آیا قوهٔ قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی جدی است؟ (پاسخ در BBC فارسی)

72
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، بی بی سی فارسی در برنامه‌ای که با عنوان «فساد در ایران» ترتیب داده بود، یکی از اپوزوسیون‌های دارای محکومیت‌های قضایی را به عنوان کارشناس دعوت کرد تا وضعیت برخورد با فساد به ویژه توسط قوه قضائیه را در کشور بررسی کند. *** ۱۳۹۸٫۵٫۳۱
pixel