ماجرای برکناری رئیس صندوق بازنشستگی کشور چه بود؟

194

کنایه مجری برنامه ثریا به برکناری رئیس صندوق بازنشستگی کشور / رئیس جمهور بر خلاف وعده های انتخاباتی اش پای کار شفافیت نیست!

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.5 هزار دنبال کننده