درمان واریس (چه کسانی نیاز به درمان واریس دارند؟)

1,341
اگر می خواهید برای درمان واریس تصمیم بگیرید و‌نمی دانید اینکار را انجام دهید یا نه ؟ لطفا گفته های آقای دکتر اقدسی در این مورد را ببینید . https://www.iranvein.com/11822/درمان-واریس-پا/
pixel