کوسه‌ماهی دراز دم: Alopias pelagicus

13,196
کوسه‌ماهی درازدم (نام علمی:Alopias pelagicus)، از کوسه‌های دم دراز آب‌های جنوب ایران است. طول این کوسه حداکثر به بیش از 380 سانتی‌متر می‌رسد. به دلیل آرواره کوچک، برای غواصان خطرناک نیست و حتی گاهی با دیدن آنها فرار می‌کند. بیشتر از ماهیان کوچک و سرپایان تغذیه می‌کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Alopias-pelagicus.html
pixel