ری وی یو منتقد نیورک تایمز از فیلم توکیو استوری

184

اگر شما هم جزء آن دسته از سینمادوستانی هستید که نسبت به تماشای "فیلمی از یاسوجیرو اوزو" دافعه دارید و تصور می کنید قرار است ۲ ساعت و ربع عذاب بکشید و چُرت بزنید، سخت در اشتباه اید! بهتر است حداقل با این یکی ترس تان روبه رو شوید تا به عمق پوچی و بی اساس بودن اش پی ببرید! سینمای اوزو بسیار متفاوت از آن چیزی است که از دور نشان می دهد. کمی نزدیک تر بیایید، شکنجه ای در کار نیست! از دیدن داستان توکیو پشیمان نخواهید شد. برای اطلاع از برنامه های هفتگی باشگاه فیلم چارسو به صفحه اینستاگرام این سینما تک مرا