دوچرخه چرخ پهن چیست؟

3,667
در این ویدیو با دوچرخه چرخ پهن آشنا می شوید. این دوچرخه ها در طبق جلو دارای یک چرخ دنده هستند و برای مسیرهای شنی، برفی و سنگ لاخ ها مناسب می باشند. استفاده از آن ها در این مسیرها در حال فراگیر شدن است.
pixel