تدریس جلسه چهارم پودمان اول تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل - مهندس حمزه مربوطی

841
تدریس جلسه چهارم پودمان اول تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل سال یازدهم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی آیت الله سعیدی بهبهان مهندس حمزه مربوطی
pixel