بازهم تحقیر رونالدو

4,510
تحقیر رونالدو توسط علی کریمی

Ebi

2 سال پیش
بد بخت چرا گه اضافه میخورى؟؟؟؟؟؟ الان على كریمى كجاست؟رونالدو كجا؟؟؟؟ كریمى حتى در حد واكس زدن كفش رونالدو هم نیست. ههههههه
pixel