داغترین‌ها: #آپارات کودک

آموزش چارچوب مدیریت كیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران (اصل ده)

20
در این ویدئو جناب آقای سید جلال الدین حسینی، کارشناس ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توصیف اصل دهم از چارچوب مدیریت كیفیت آمارهای رسمی با عنوان «تضمین روش شناسی مطمئن» می پردازند.
filimo
دراکولا - قسمت 3
%87
ژاله پس از پشت سر گذاشتن مراسم فوت کامروا برای پیگیری پروژه به مراجع مربوطه مراجعه می کند و در آنجا با زنی به اسم الناز که شوهرش مفقود شده آشنا می شود. همزمان با این اتفاقات بازجویی از هوشمند ادامه دارد.
pixel