گشت رودخان گیلان

1,660
از فومن که به سمت قلعه رودخان حرکت کنید در بین راه از منطقۀ سحر انگیز گشت رودخان می گذرید ، این رودخانۀ زیبای گشت رودخان است ، عاشقان طبیعت اینجا را از دست ندهید ، بیشتر در www.dournist.com
pixel