بیرانوند: شرمنده مردم شدیم؛

420

دروزاه بان تیم ملی کشورمان گفت: واقعاً ناراحتم و به خاطر باخت به ژاپن شرمنده مردم شدیم.

pixel