جلسه هفتم - سربارگذاری

217
در این جلسه از مباحث شیءگرایی در mql4 با مفهوم سربارگذاری Overloading آشنا خواهید شد.
کافه MQL 35 دنبال کننده
pixel