چالش های بازاریابی در قرن ۲۱ (کنفرانس، ۱۹ اردیبهشت)

259
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه سال 1397 در دانشگاه تبریز با حضور اساتید دانشگاه های بنگور انگلستان، علامه طباطبائی، تربیت مدرس و تبریز برگزار گردید و دکتر محمد فاریابی با موضوع چالش های بازاریابی در قرن ۲۱ سخنرانی نمود.
pixel