داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

آشنایی با مفاهیم SSR و CSR در React JS

701

در React JS دو معماری به نام های SSR و CSR وجود که از دو عبارت Server Side Rendering و Client Side Rendering گرفته شد و شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند و هر کدام برای محیط خاصی مناسب است. به عنوان مثال برای یک وب سایت که سئو بخش مهمی از آن است باید از معماری SSR استفاده کرد و در مقابل برای ساخت یک وب اپلیکیشن خدماتی عادی بهترین گزینه CSR خواهد بود. مدرس: محمد ابراهیمی اول