واکنش وزیر ارتباطات به وقاحت تروریست ها در کشتار مردم بیگناه اهواز

435
واکنش وزیر ارتباطات به وقاحت تروریست ها در کشتار مردم بیگناه اهواز
pixel