ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اطلاعات کلی - دمانس(فرسایش مغز) چیست؟

759
این ویدو، مختصر و مفید به شرح بیماری دکانس و تغییراتی که در مغز انسان بوجود می آید می پردازد. به تغییرات رفتاری، مشکلات و عارضه های بیماری، و انواع دمانس نیز اشاره می کند.
pixel