تدریس مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان دخترانه علوی تهران نو

1,258

تدریس جهت های فرعی جغرافیا (مطالعات اجتماعی) با نمایش انیمیشن و کنفرانس جذاب و جامع دختران گلم خانم‌ها نیکا دهقان و محیا شهرابی که با تسلط کامل متن را توضیح دادند در دبستان دخترانه علوی تهران نو

pixel