کیتار یاماها SHS-500 - سیستم JAM

477
ارتعاش 364 دنبال‌ کننده
ارتعاش 364 دنبال کننده
pixel