دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 44

44

شماره چهل و چهار-1397/12/15 در برنامه شماره چهل و چهارم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال 98 تا چند روز دیگر 2-نرخ دیه اعلام شد 3-تمدید دورۀ شوراهای حل اختلاف تا یکسال دیگر 4-صادرات سیب درختی و پرتقال تا 15 فروردین 1398 ممنوع شد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi