سرزمین لزگیستان متعلق به کشور جعلی اذربایجان نیست.

187
safavi1374 12 دنبال کننده
pixel