اقدامات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان در دولت تدبیر و امید

41
هفته دولت گرامی باد. کلیپ اقدامات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان در دولت تدبیر و امید
pixel