شرط وزیر ارتباطات برای کاهش تعرفه پهنای باند

288
288 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

شرط وزیر ارتباطات برای کاهش تعرفه پهنای باند و انحصار مخابرات

pixel