کانون فر هنگی ادبی میثاق

279
هفته نامه همسر 27 دنبال‌ کننده
279 بازدید
اشتراک گذاری
حضور آقای جعفر صابری مدیر عامل موسسه آشتی و صاحب امتیاز هفته نامه همسر و عضو هیئت مدیره کانون فر هنگی ادبی میثاق در این کانون و بیان برنامه های موزه هنر های ملی در روز 5خرداد ماه 94 گفتنیست مجری برنامه سرکار خانم مصطفی پور دبیر کانون بانوان و عضو دیگر کانون ادبی میثاق می باشند.
pixel