ریاضی هشتم ، فصل ششم ، درس 3 : هم نهشتی مثلث ها (1)

332

در این فیلم به هم نهشتی مثلث ها با داشتن سه ضلع مساوی ، به همراه مثال می پردازیم .در بخش های بعدی به حالت های دیگر هم نهشتی خواهیم پرداخت . در طول سال تحصیلی جهت مشاوره و راهنمایی مستقیم با مدرس دوره با شماره 09903331455 در تماس باشید .

pixel