تیتراژ باقی مونده رویاها-کارتون لند(ببینید)

195
"یا متحد شید یا برید بمیرید!"ادمیزادها بالاخره از وجود شخصیتها با خبر شدند ومیخواهند انها تهت سلطه و به نفع انها کار کنند.چارلی معتقد است تنها دوستی واتحاد میتواند ادمیزادهارا شکست بدهد وسعی دارد این را در مخ شخصیتها فرو کند.اما بنظر شما شخصیتهایی که سالیان سال از هم کینه داشته و برعلیه هم جنگیده اند میتوانند صلح کنند؟!
Two Lonly Sisters 811 دنبال کننده
ترتیب نمایش

Only star

1 سال پیش
سوگل :به كاپهدم بگو ساعت 3 اماده باشه مى خوام بكشمش
Two Lonly Sisters اوکی=)

Only star

1 سال پیش
سوگل : إینو به بندى بگو
Two Lonly Sisters فاین........

Only star

1 سال پیش
چرا با هم دوست بشن مگه درستى زوركیه
Two Lonly Sisters دیگه مجبورن......

Muzan kibutsuji

1 سال پیش
سلام ساراجان.به نظرمن صلح کنن خوبه.بندی یاباکاپهد دوست میشی یافکتومیارم پایین.بمیردوست شو دیگه....راستی سارا....روبینا استارچیشد؟مرده هست زنده هست؟ کجاست این؟پرپل چیشد؟مرد؟(خواهشانگوآره)*زار زدن واشک ریختن*
Two Lonly Sisters همه زنده ان گریه نکن........

Only star

1 سال پیش
من :شب بخیر سوگل : گاپ هد یادت نر اى اى من : تو رو ول كنم تا وقتى خروس بخونه حرف میزنى سارا جان شب بخیر دوباره ساعت 3 فردا مكافات داریم (به نظرت این مكافأتا بامزه نشد ) شب خوش
Two Lonly Sisters باشه میبینمت=)اره بامزه بود!شبت خوش!

Only star

1 سال پیش
من : سوگللللللللللللل سوگل : باشه ، ولى كاپهد كم آوردى شب بخیر تا فردا كارتون لند
Two Lonly Sisters شبت بخیر=0

Only star

1 سال پیش
سوگل : اصلا من با این فنجونى كه بجاى مغز تو كله اش آبه رفیق بشم فكرشو از سرت بیرون كن
Two Lonly Sisters ای بابا بیخیال=|

Only star

1 سال پیش
من : حالا یكى مى خواد سوگلو كاپهدو رفیق هم كنه شب بخیر تا فردا بندى جان تا اطلاع سأنوى شما فعلا اشتى دادنتون با كاپهد واسه وقت دیگش
Two Lonly Sisters بندی:چه خوب*-*

Only star

1 سال پیش
بله پلاسكو كه دیگه صد درصد تقصیر كاپ هده
Two Lonly Sisters شک نکن

Only star

1 سال پیش
سوگل : در ضمن چارلى خانومم درست مى فرماید بى ادب
Two Lonly Sisters چارلی:*-*
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel