مراسم تجلیل از خانواده‌های وزیران و کارمندان شهید دولت

34

مراسم تجلیل از خانواده‌های وزیران و کارمندان شهید دولت با حضور سردار «قاسم تقی‌زاده» در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.