مسافران بهشت

603
به یاد شهدای پدر و پسر افغانستانی مدافع حرم، شهیدان رسول جعفری و مهدی جعفری - کاری از مرکز رسانه ای فاطمیون
pixel