سیستم خشک کن کاغذ "هود هوا"

1,233
1,233 بازدید
اشتراک گذاری
سیستم هود در ماشین کاغذ دوتا مزیت دارد 1- حذف بخار آب از روی کاغذ در بخش خشککن 2- کنترل درجه حرارت، رطوبت و جریان هوا در سیستم خشک کن
pixel