ریاضی هشتم ، فصل سوم :چندضلعی ها ، درس 1-2 :تعریف خط تقارن

772
در این فیلم ما به تعریف خط تقارن شکل های هندسی می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید : https://faranesh.com/education/18461-riazi8film-amoozeshihashtom
pixel