شعرخوانی حجت الاسلام سید محمد حسینی» در شب شعر

3,152

شعرخوانی «حجت الاسلام سید محمد حسینی» در شب شعر و موسیقی «مرگ بر جام سراب» دیدید که امضای کری تضمین است! سلامتی آقا امام زمان عج (سه) ،صلوات دنبال كنید كانال ما را و عضویت شوید https://www.aparat.com/abuturabpeacebeuponhim