غزل 72 - حافظ - راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

290
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست / آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست / هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود / در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست / ما را ز منع عقل مترسان و می بیار / کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست / از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد / جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست / او را به چشم پاک توان دید چون هلال / هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست / فرصت شمر طریقه رندی که این نشان / چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
filimo
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
در حالی که فشارها از هر طرف به امیر بحری زیاد شده، نیما بازی جدیدی را علیه راضیه و خانواده حامد راه می اندازد.
pixel