دمو ربات کافی نت هیراد

73
دمو از نحوه کارکرد ربات کافی نت هیراد https://fenj.ir/ربات-کافی-نت-هیراد/
pixel