دومین کلیپ رسمی "Play Date" | بتمن vs واندر وومن

3,565

"پلی دیت" را مشاهده می کنید که بتمن توانسته سوپرمن را شکست دهد و حال درمقابل واندر وومن قرار گرفته...

White Phoenix
White Phoenix 369 دنبال کننده