اسب‌ماکرل اطلس: Trachurus trachurus

75

گونهء ماهی اسب‌ماکرل اطلس (Trachurus trachurus)، از گیش‌ماهیانی است که در بعضی منابع جزو ماهیان آب‌های ایران (احتمالا دریای عمان) نیز طبقه‌بندی می‌شود. این ماهی ارزش تجاری بسیار بالایی دارد و معمولا در گله‌های بزرگ بیشتر در آبهای نزدیک سواحل مشاهده می‌گردد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Trachurus-trachurus.html