فوتبالیسم - آشنایی با کارنامه یورگن کلوپ سرمربی نامدار آلمانی لیورپول

209

این برنامه با حضور کارشناسان در حوزه های مختلف از زوایایی جدید به فوتبال و حواشی آن که مغفول مانده است ، می پردازد.

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 6.6 هزار دنبال کننده