آنچه در نمایشگاه اسپورتکس ۲۰۱۹ تهران از دید فیت فود گرافی گذشت

142
نمایشگاه مکمل و تجهیزات ورزشی واقع در نمایشگاه بین المللی تهران
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 10
%98
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 9 (قسمت 21) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند. ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel