بهره برداری از دو واحد بخار نیروگاه شیروان تا هفته آینده

26

شبکه خبر- 19 تیر 98- 17:30 | مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: هفته آینده دو واحد بخار نیروگاه شیروان به ظرفیت 320 مگاوات در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد. طرزطلب با اشاره به اینکه کل ظرفیت این نیروگاه 1434 مگاوات است، افزود: در این نیروگاه باید سه واحد بخار راه اندازی شود که دو واحد تا هفته آینده و واحد سوم نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. با راه اندازی دو واحد بخار این نیروگاه، 500 میلیون متر مکعب سوخت صرفه جویی خواهد شد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده