تاثیر دیابت بر بیماری های قلبی و عروقی | دکتر نادر افشاری

52
در این ویدئو دکتر نادر افشاری در مورد تاثیر دیابت بر قلب و ایجاد بیماری های عروقی در اثر قند خون توضیح می دهند. ارتباط دیابت و سکته قلبی در تحقیقات ثابت شده است و همچنین دیابت احتمال مرگ بر اثر حمله قلبی را نیز افزایش می دهد.
pixel