موفقیت زمانی است که شما از دید خداوند موفق باشید.

65
rahyafte
rahyafte 38 دنبال کننده