چگونه ایدمون رو به سرمایه گذار توضیح بدیم؟

85

کی از سخت ترین کارهایی که بنیانگذاران استارتاپ ها با آن سر و کار دارند، نحوه معرفی استارتاپ به سرمایه گذاران است. اگر خوب دقت کنیم متوجه می شویم که حضور استارتاپ ها در همایش ها و رویدادها سرانجام به میدان مبارزه ای برای جلب نظر سرمایه گذاران تبدیل می شود. انجام یک معرفی بی نقص و حرفه ای به سرمایه گذاران و جلب نظر آنها برای سرمایه گذاری آرزوی هر بنیانگذاری است.