جای خالی را با زندگی پر کنیم

141
بیمه دی در مقام حامی فرهنگ اهدای عضو، در همکاری با انجمن اهدای عضو ایرانیان، اعضای خانواده‌های اهداکننده را به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی و بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی قرار داده است.
dayins.official 3 دنبال کننده
pixel