آزمایشات-تخم مرغ و مذاب

120

تا حالا تصور کرده اید اگر روی تخم مرغ مس گداخته بریزیم چی میشه؟خوب حالا این کلیپ برامون انجامش میده.